Mednarodni festival
računalniške umetnosti

MFRU 1998

4. MFRU Mednarodni festival računalniške umetnosti 1998

11.–15. maj 1998, Maribor, Slovenija