Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Tripo

Projekt

Tripo

  • 19. MFRU
  • Interaktivna instalacija
Umetnika Tiago Martins, Vesela Mihaylova
Tripo