Mednarodni festival
računalniške umetnosti

MFRU 2013

19. MFRU Ko svetovi trčijo

06.–09. november 2013, Maribor, Slovenija