Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Periodični model barv

Projekt

Periodični model barv

  • 27. MFRU
  • Umetniško delo
Umetnik Vojko Pogačar
Periodični model barv

Periodični model barv je cikel segmentirano predstavljene serije grafik, prikazan v podhodu pri Cityju: na 20 panojih (dim. 200 × 140 cm) v skupni dolžini 20 m. Grafike predstavljajo poleg kanoniziranega likovnega artefakta tudi znanstveno raziskovalne aspekte s področja barvne teorije, s pedagoškega stališča pa zametke gramatikalnih temeljev porajajočega se internacionalnega jezika barv. Pretežni del likovnega izraza predstavljenih grafik je izčiščen na raven kanoniziranih formul.