Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Teritorij

Projekt

Teritorij

  • 27. MFRU
  • Umetniško delo
Umetnika Petra Kapš (OR poiesis), Udo Noll
Teritorij

TERITORIJ se posveča raziskavam in zvočnim prenosom nočnih gozdnih ter urbanih teritorijev (Maribor, Genova, Berlin in drugi) v živo v spletna okolja. Koncept nevidnega v slišno se razvija ob naraščajočih potrebah po sofistikaciji slušne percepcije ter polimorfnosti slišanega.

Jedro procesa vključuje fluiden zvočni teritorij, izvajanje performativnih zvočnih prenosov v živo (intimni nočni radio v časovnih poljih), vključujoč performativne intervencije (ultrazvočno polje, eholokacija netopirjev in nočnih vešč, govor, glas, participatorno poslušanje). Nočne gozdne pokrajine so posredovane v živo preko mobilne mikrofonske enote. Fazno zvočno delo publiko nagovarja s subtilno akuzmatično pojavnostjo. Zvočna skulptura v času bo v javni prostor in razširjeno intimno polje posameznika mutirala s sonorično estetsko izkušnjo. Projekt povezuje raznolike silnice in dislocirane prostore/bitja ter akuzmatične zvočne krajine.

Teritorij je podprt s strani Ministrstva za kulturo RS in Mestne občine Maribor.