Mednarodni festival
računalniške umetnosti

terra0

Projekt

terra0

  • 25. MFRU
  • Instalacija
Umetniki Paul Kolling, Paul Seidler, Max Hampshire
terra0

terra0 je umetniško delo in prototip za nadgrajeni gozd, ki je sam svoj lastnik.

Projekt izvira iz raziskav na področju kriptoekonomije, avtomatizacije in vprašanj o reprezentacijah naravnih sistemov v tehnosferi. Projekt je zasnoval okvir, ki omogoča gozdu, da s posredovanjem pametnih pogodb z avtomatiziranimi procesi prodaja dovoljenja za sečnjo lastnih dreves. Tako je gozd akumuliral kapital in naredil premik od vrednotenja s strani tretjih oseb do samokoriščenja, ki mu je omogočil, da pridobi svojo realno protivrednost in se sčasoma odkupi od prvotnih delničarjev.

S prisvojitvijo kapitalističnih mehanizmov za izkoriščanje naravnih virov je koncept terra0 predstavil, kako bi lahko kos zemlje igral aktivno vlogo v gospodarskih tokovih in se medtem izogibal njihovemu neposrednemu vplivu na njegova dejanja.

Projekt terra0 se je nadaljeval v obliki raznih majhnih kriptoekonomskih eksperimentov, ki so vsi osredotočeni na vrednotenje in reprezentacijo naravnih sistemov, še zlasti s Flowertokens (2018) in Premna Daemon (2018).