Mednarodni festival
računalniške umetnosti

O dolgu

Projekt

O dolgu

  • 19. MFRU
  • Predavanje
Avtorica Ana Pečar
O dolgu