Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Zanke v prenosu

Projekt

Zanke v prenosu

  • 25. MFRU
  • Instalacija
Umetnica Staš Vrenko
Zanke v prenosu

Staš Vrenko v projektu Zanke v prenosu obravnava tehnične medije, ki so poleg merjenja in beleženja časa sposobni tudi manipulacije časovne osi in ustvarjanja na tehnološki logiki temelječih oblik časovnosti. Tehnologije, katerih časovnosti so lahko razumljene zgolj v procesualnosti njihovih časovnih operacij, tj. preko obravnave tehničnih signalov algoritmičnih procesov namesto preko analize vsebin kulturnih znakov, Wolfgang Ernst opredeljuje kot časovno-kritične (time-critical media). Njihove časovnosti zmotijo človeško percepcijo časa in ločujejo čas človeške kulture od časa tehničnih medijev. Zanke v prenosu nezaznavne časovne procese tehničnih medijev obravnavajo preko sistema treh identičnih zvočnih naprav, namenjenih procesiranju zvočnih in logičnih signalov. Podlaga posameznih naprav so za ta namen razvite aplikacije za pametne telefone, razširjene z naborom elektronskih vezij, ki temeljijo na analogno-digitalnih čipih in s procesiranjem elektro-magnetnega signala (v obliki vala) intervenirajo v časovnost digitalnega medija (pametnega telefona in mobilnih aplikacij). Vezje tako omogoča neposredno poseganje v izhodni digitalni signal, katerega obdelava poteka po analognih in digitalnih principih. Ključno raven instrumentov predstavlja sistem (elektromagnetnih in podatkovnih) povratnih zank v posameznih napravah in zank na ravni komunikacije med napravami preko LAN povezave, ki preko avto-rezoniranja samega tehničnega medija skozi serije ojačanj signala v realnem času neizogibno ojačajo tudi zakasnitve. Sistem povratnih zank omogoči posredno ozvočitev mikrotemporalnih procesov analognih in digitalnih tehničnih medijev.


Besedilo: Maja Burja
Produkcija: Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost in Zavod Projekt Atol
Zahvala: RogLab, Luka Frelih, Daniel Iglesia, Lenka Đorojević
Projekt je del mreže EASTN-DC, ki je sofinancirana s strani Evropske Unije, program Kreativna Evropa. Produkcijo projekta sta podprla Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana in Ministrstvo za kulturo RS.