Mednarodni festival
računalniške umetnosti

KNOCK KNOCK What’s there?

Projekt

KNOCK KNOCK What’s there?

  • 27. MFRU
  • Umetniško delo
Umetnica BEAM TEAM
KNOCK KNOCK What’s there?

Humanoidna prikazen v izložbi zre na ulico in čaka na človeški stik. Motnje, ki jih obiskovalec povzroči s svojo interakcijo, postanejo vez med resničnim svetom in projekcijo. Človek z uporabo tehnologije nadzira in manipulira s prikaznijo ter postane gospodar njene podobe resničnosti. Ali bomo tudi mi kot prikazen kdaj zrli iz virtualnega sveta v resničnost? Trkajte previdno, morda se kmalu lahko znajdete na njenem mestu …