Mednarodni festival
računalniške umetnosti

In a Dormant State

Projekt

In a Dormant State

  • 25. MFRU
  • Računalniška grafika
Umetnik Blaž Miklavčič
In a Dormant State

In a Dormant State je prizoriščno-specifičen projekt, ki z uporabo postopka fotogrametrije in simulacije rasti organskih tkiv ustvari spekulativno zrcalno podobo podhoda Slavija. Rastni algoritem deluje tako, da vhodno 3D mrežo (mesh) podhoda (pridobljeno s postopkom fotogrametrije) skozi serijo iteracij členi in razvija pod vplivom arbitrarnega vektorskega polja sil. Ob tem sta intenziteta rasti na posameznih področjih in členjenost tvorjenih elementov odvisna od sprememb v barvi, kontrastu ter teksturi sten v podhodu. Tako prostor kakor barva in oblika so v tem primeru zgolj posledice serije podatkov, ki jih je mogoče obdelovati, med seboj pretvarjati ter postavljati v nova razmerja.