Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Empathy Swarm Orchestra – kibernetska intimnost

Projekt

Empathy Swarm Orchestra – kibernetska intimnost

  • 27. MFRU
  • Umetniško delo
  • KONS
Umetnika Adam Donovan, Katrin Hochschuh
Empathy Swarm Orchestra – kibernetska intimnost

Empathy Swarm Orchestra – kibernetska intimnost je kibernetsko robotsko umetniško delo in večkanalni avdio kos. Predlagano delo vključuje 50 avtonomnih rojev, ki s svojim vedenjem in zvokom s smerno akustiko ustvarjajo čustveno nabito vzdušje. Roj deluje kot živi organizem svoje narave in pripoveduje abstraktne različice družbene interakcije družbe neantropomorfnih bitij, ki v človeškem opazovalcu ustvarjajo močan občutek sočutja. V neprekinjenem dialogu brez besed s človeškim obiskovalcem lahko roboti razumejo in se odzovejo na biofidbek obiskovalca ter vzbudijo občutek gotovosti, da morda obstaja nekaj podobnega robotski empatiji. Vsi aktanti vplivajo na nenehno razvijajoči se sistem, ustvarjajo edinstvene trenutke, ki so možni le tukaj in zdaj, ter ustvarjajo nastajajočo zgodbo.

https://hochschuhdonovan.com/portfolio/empathy-swarm/

Razvoj projekta v okviru konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost, ki je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij “Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture”. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.