Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Elektro glas

Projekt

Elektro glas

  • 19. MFRU
  • Performans
Umetnik johnsmith
Elektro glas