Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Znani so trije nagrajenci– avtorji najboljših študentskih intermedijskih projektov festivala MFRU 2023!

Novice

Znani so trije nagrajenci– avtorji najboljših študentskih intermedijskih projektov festivala MFRU 2023!

17. sep. 2023

Znani so trije nagrajenci– avtorji najboljših študentskih intermedijskih projektov festivala MFRU 2023!

Mladinski kulturni center Maribor je v okviru 29. Mednarodnega festivala računalniške umetnosti (MFRU) objavil javni poziv k prijavi študentskih intermedijskih umetniških projektov za študentsko nagrado festivala MFRU 2023.

Na poziv se je prijavilo dvanajst študentov z enajstimi projekti.

Člani strokovne žirije Maja Smrekar, Miha Colner in Aleksandra Saška Gruden so soglasno odločili takole:

  • 1. nagrado prejmeta:Tomaž Pavšek in Tyana Rendič: iHuman
  • 2. nagrado prejme Manca Žitnik: Prepusti se toku
  • 3. nagrado prejme Tamara Kostrevc: Can you feel it

Vsem pripadajo denarne nagrade ter možnost predstavitve projektov v razstavnem prostoru GT 22 (Glavni trg 22, Maribor) v mesecu oktobru v okviru festivala MFRU.

Glavna nagrajenca Tomaž in Tyana dobita možnost razstavljanja v razstavišču Kulturnega inkubatorja na Koroški cesti v letu 2024.

Iskrene čestitke vsem nagrajencem!

Obrazložitve strokovne komisije:

Znani so trije nagrajenci– avtorji najboljših študentskih intermedijskih projektov festivala MFRU 2023!

Tyana Rendič & Tomaž Pavšek: iHuman

Zmagovalno delo iHuman umetniškega tandema Tyana Rendič & Tomaž Pavšek je komisijo prepričalo s svojo celostno pojavnostjo: z učinkovito idejno zasnovo in (načrtovano) fizično izvedbo. Umetnika sta v tem idejno kompleksnem delu skozi narativni format dialoga med fiktivnima likoma, od katerih eden povzema značilnosti človeka in drugi pa karakteristike umetne inteligence, naslavljata aktualna in univerzalna vprašanja sodobnega časa, kot so denimo sobivanje človeka in stroja, pomen telesnosti, posledice digitalizacije vsakdanjega življenja ter smeri razvoja naprednih tehnologij. V sodobni družbi, ki je usmerjena v napredek za vsako ceno in v transakcijske medosebne odnose, se umetnika z veliko mero kritičnosti in skepse sprašujeta o potencialnih prihodnostih, o posledicah nenehnega razvoja in o digitalnih pripomočkih, ki nemara manjšajo kognitivne sposobnosti in čustveno inteligenco človeka. Delo je zasnovano in (po opisu sodeč) izvedeno na vizualno učinkovit način, ki lahko gledalca tudi zaradi formalnih učinkov pritegne k poglobljenem pogledu in s tem razmisleku o možnih vsebinskih vidikih dela.

Znani so trije nagrajenci– avtorji najboljših študentskih intermedijskih projektov festivala MFRU 2023!

Manca Žitnik: Prepusti se toku

Komisija je delo avtorice Mance Žitnik z naslovom »Prepusti se toku« (Go With the Flow) prepoznala kot kompleksno in obenem nazorno v vsebinskem in izvedbenem pomenu. S predmetno vizualizacijo, gre za črni kubusni objekt ter bele krogle, ki se po določenem avtomatizmu premikajo po njegovi površini, avtorica preizprašuje družbeno okolje nadzora ter osebne svobode odločanja. Aktualizira stiske posameznika, ki jih povzročajo kolektivni premiki usmerjeni v neskončen tekmovalen boj. Slednje nujno vodi do preizpraševanja mej individualnega kar nakaže tudi z naslovom. Delo je strukturirano tako, da ponuja večplasten pogled na vzdrževanje ravnovesja med kontrolo in predajo, s čimer avtorica kaže razumevanje negotovega obstoja posameznika v potrošniškem in tehnološkem kaosu sodobnega sveta. Menimo, da tovrstni pristop ponuja gledalcu dovolj široko polje za refleksijo in lasten miselni angažma.

Znani so trije nagrajenci– avtorji najboljših študentskih intermedijskih projektov festivala MFRU 2023!

Tamara Kostrevc: Can you feel it

Umetniško delo Tamare Kostrevc z naslovom “Ali občutiš?” Je komisija prepoznala kot prepričljivo obravnavo duha časa v katerem živimo. Predstavljena umetniška praksa se poglablja v medčloveške odnose v kontekstu socialne tesnobe, pri čemer delo obiskovalko_ca informira o življenju z anksioznimi motnjami in jo_ga pri tem nagovarja k vzpostavitvi empatične distance do druge_ga. Formalno je tema naslovljena v obliki zvočno-vizualne instalacije, ki intenzivnost predstavitve modulira glede na povratno informacijo utripa udeleženke_ca, posledično pa se med obiskovalko_cem in umetniškim delom izmenjuje zvočno-vizualna informacija. Vključevanje občinstva v participatorno potopitveno izkušnjo omogoči kroženje vidikov, ki skozi prizmo doživljanja intimnih čustev ponujajo vzpostavitev medsebojnega zavezništva ter odpirajo možnosti za vzajemno delovanje.