Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Delavnice MFRU-KIBLIX 2013

Dogodek

Delavnice MFRU-KIBLIX 2013

  • 19. MFRU
  • Delavnica
Delavnice MFRU-KIBLIX 2013

echo 10-9
Robertina Šebjanič & Aleš Hieng - Zergon

Revaluing memory
Prevrednotenje spomina
Stella Veciana (DE), Dan Norton (UK)

Glasbena kompozicija in improvizacija iz enega vira zvoka
Music composition and improvisation from a single sound source
C-drik aka Kirdec

[ rdxs] :_x=e
Open Lab in generativni sistemi
Open Lab and generative systems
Oscar Martin

Synto-duino-piskač / Synto-duino beeper
Matjaž Lenhart, Dušan Zidar

Ladies of the press: Zine-making
Ana Čavic, Renee O'Drobinak

Moja skrivnost: Užitek bpm
My secret: Pleasure bpm
Monika Pocrnjic

Biotweaking work_SHOP
Djino Šutic

Q:aRt
WERCATOR: Tomaž Grušovnik,
Neža Mekota, Tina Merica

Danes igra, jutri poklic
Today's game - tomorrow's profession
še Ptuj Elektro in računalniška šola, mentor: Franc Vrbančič
Raziskovalci/ Researchers: Franc Vrbančič, Šešo Aljaž, Tadej
Vidovič, Niko Ivezič, Tomaž Šešerko, Stašo Frlež, Tomi Polajžer

FIRST® LEGO® League
Natalija Premužič

Robotika za punce / Robotics for girls
Gregor Krušič

Magična kupola / Magic Dorne
OŠ Gorišnica, Raziskovalci / Researchers: Žiga Tilli, Aleks
Bezjak, Evald Vrbančič in Aljaž Zorko.
Mentorja / Mentors: Boštjan Rihtar, Arne Korsika, FERI

Robocup - delavnice plesnih robotov
(dancing robots workshops)
dr. Suzana Uran, FERI

Ljudmila predstavlja/ Ljudmila showcases:
DIY Theremidi Orchestra,
3De-Generik, LACANOID, ExOD
Luka Frelih, Tina Dolinšek, Žiga Kranjec, 2013

Tiskaj ZELENO / GREEN print
študentke likovne pedagogike / students of the Faculty
of Education Maribor,
vodja skupine/ group leader Maja Petek
mentor prof. Dušan Zidar

Gaming Lounge
Žiga Pavlovič