Mednarodni festival
računalniških umetnosti

MFRU 2008

14. MFRU Ali lahko podoba danes še kaj pokaže?

01.–03. oktober 2008, Maribor, Slovenija

Kolofon

Koordinator, Vodja festivala Marko Ornik

MFRU 2008

MFRU 2008

Producent

  • Zavod uho; oko: