Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Rene Rusjan

Rene Rusjan