Mednarodni festival
računalniških umetnosti

Peter Purg

Peter Purg

Related:

Dr. Peter Purg trenutno vodi podiplomski študij digitalne/medijske umetnosti in prakso/podiplomski študij na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici, kjer deluje kot izredni profesor, koordinator projektov ter strokovnjak za področja digitalne kulture in medijev. Po doktoratu iz medijske umetnosti, komunikologije in literature na Univerzi v Erfurtu (Nemčija) njegovo znanstveno poizvedovanje zdaj vključuje pedagogiko medijske umetnosti, interdisciplinarno sodelovanje in inovacije, medijsko umetnost ter medijsko ekologijo. Njegovi umetniški interesi segajo od (predavalnih) predstav in intermedijskih instalacij do posegov v javni prostor, pa tudi participativnih ustvarjalnih procesov. Dejaven je na področju oblikovanja politike, ocenjevanja in zagotavljanja kakovosti na področju kulture ter visokega šolstva.