Mednarodni festival
računalniških umetnosti

Goran Despotovski

Goran Despotovski

Related:

Diplomiral je na Visoki šoli za likovno in uporabno umetnost v Beogradu (1995); na Umetnostni akademiji v Novem Sadu je zaključil dodiplomski akademski in magistrski študij slikarstva ter pridobil naziv doktorja umetnosti – likovne umetnosti. Zaposlen na isti akademiji (od leta 2004) je bil izvoljen za rednega profesorja za umetniško področje slikarstva (od leta 2019). Je predsednik Zveze društev likovnih umetnikov Vojvodine (SULUV, od leta 2017). Profesor slikarstva, digitalnega slikarstva in drugih izbirnih predmetov na podiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju na Umetnostni akademiji v Novem Sadu. Bil je član vodstvenih skupin na akademiji kot predstojnik oddelka za slikarstvo (2012–2018), član sveta za poučevanje in znanstveno umetnost (2012–2014), član sveta akademije (2014–2018) in član Strokovnega sveta za humanistične vede in umetnost Univerze v Novem Sadu (2012–2018).