Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Živalska subjektiviteta v sodobnem performansu

Dogodek

Živalska subjektiviteta v sodobnem performansu

  • 29. MFRU
  • Predavanje

07. 10. 2023 / 18:00

Lokacija: Vetrinjski dvor / Vetrinjska ulica 30, Maribor, Slovenija

Govorec Tomaž Grušovnik
Živalska subjektiviteta v sodobnem performansu

V zadnjem desetletju se soočamo z naraščajočo prisotnostjo živali v umetniških praksah tudi v slovenskem prostoru. Te so pogosto dojete kot transgresivne, saj prečijo družbene norme, zaradi česar so deležne neodobravanja (projekt K-9 Topology: Hybrid Family, kjer je umetnica Maja Smrekar s svojim mlezivom hranila pasjega mladiča, je bil deležen brunih odzivov, tudi projekt Perftoran Petra Davidčenka, v sklopu katerega umetnik pogoltne živega netopirja, je bil deležen podobnih kritik).

Toda transgresivnost je značilnost umetnosti in številna umetniška dela, ki so bila nekoč dojeta kot nesprejemljiva, danes sodijo v kanon. Na drugi strani je razumljivo, da je zloraba živali sporna, zato je kritika soočena z dilemo, kako vključevanje žival v sodobni performans misliti in primerno ovrednotiti, da na eni strani ne bi zapadli reakcionarnemu moraliziranju in na drugi popustljivosti do nesprejemljivih praks, ki so maliku estetizacije pripravljene žrtvovati dobrobiti naših bližnjih. Odgovor na to dilemo je odvisen od etiške teorije, iz katere motrimo prakse: medtem ko abolicionizem prepoveduje vsakršno rabo živalskih subjektivitet, se velferizem zavzema za zmanjševanje trpljenja. Kljub razhajanjem lahko poskusimo postaviti minimalne standarde vključevanja živali v performanse, ki vsebujejo analogon principa habeas corpus (ki sankcionira poseganje v telo ali duševnost živali oz. zadrževanje živali v razstavnem prostoru), lahko pa morda trdimo tudi, da je moralna naloga sodobnega performansa opozarjanje na samolastno subjektiviteto živali.