Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Pametni aparati in dejavnost uporabnikov

Dogodek

Pametni aparati in dejavnost uporabnikov

  • 27. MFRU
  • Predavanje

09. 10. 2021 / 19:00

Spletni dogodek

Govorka Polona Tratnik
Pametni aparati in dejavnost uporabnikov

S prehodom iz industrijske v digitalno dobo se je komunikacijska struktura spremenila iz načina oddajanja v način vzajemne komunikacije. Pametni aparati pritegnejo uporabnike. Aktivnost uporabnikov se je povečala. V svojem predavanju bo avtorica obravnavala vprašanje, kakšne vrste je ta dejavnost. Vilém Flusser je trdil, da je funkcionar aparata v načinu igranja. Naprave označujejo bistveno razliko med homo faberjem predindustrijskega in industrijskega človeka na eni strani ter homo ludens informacijske dobe na drugi strani. Giorgio Agamben je aparate povezal z biopolitičnimi – aparati so tisti, v katerih in prek katerih se uresničuje čista dejavnost upravljanja, ki je brez vsakršnega bitja. Aparati morajo zato vedno vključevati proces subjektivizacije, proizvajajo subjekte. Če pri konceptualiziranju aparatov izhajamo iz teorije Jakoba von Uexkülla o die Umwelt, subjekt očara naprava na podoben način, kot je klop, označen v odnosu do razkužilca, kar pomeni, da ga ujame v svojem okolju. Avtorica bo razpravljala o tem, kaj ta privlačnost pomeni in kako vpliva na aktivnost in družbeno udeležbo uporabnikov. Nazadnje bo preučila vlogo umetnosti v zvezi s tem.