Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Dodatni program

Dogodek

Dodatni program

  • 11. MFRU
Dodatni program

iPIK

Andraž Beguš, Andrej Gulič, Jasmina Karik, Tina Krajnc, Bojana Križanec, Nuša Pavko, Urša Potokar, Mojca Resinovič

Šola uporabnih umetnosti Famul Stuart (www.galerijagt-famul.si) od leta 1994 programsko deluje na področju kiparstva, keramike in restavratorstva, od leta 2000 tudi na področju fotografije in digitalnih medijev (video, animacija, interakcija) in od leta 2003 na področju oblikovanja interiera (program ambient). Programi so triletni in se večinoma izvajajo kot zaključene celote. Del vsebin pa povezuje študente različnih oddelkov v različnih kontekstualnih projektih. Sem se uvršča tudi delavnica umetniške naveze son:DA, kjer so sodelovali študentje različnih smeri in so za letošnji festival računalniških umetnosti izdelali skupinski projekt "iPIK".

Clements Pitter: cortisches concerto, 2004

Martin Eder: Obsessionen, 2004

Bianca Scharler: Transaktion, 2004

Florian Knisperl: Pingpong, 2004


Izbrana štiri video dela so nastala v razredu prof. Bernharda Leitnerja z Inštituta za medijsko umetnost Univerze za uporabne umetnosti Dunaj.

http://www.dieangewandte.at/