Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Virtualno fizično

Projekt

Virtualno fizično

  • 25. MFRU
  • Video
Umetnica Agustina Andreoletti
Virtualno fizično

Kako bistvene karakteristike sistema za zajem gibanja (softver in hardver) dosežejo afekt? Kako meje sistema določijo identiteto te tehnologije? Kako bi lahko raziskali te omejitve, da bi razvili vez med človekom in avatarjem?

V tem primeru z uporabo sistema za zajem gibanja OptiTrack, ki uporablja markerje kot indikatorje za 3D pozicijo in orientacijo; softverjev privzeti avatar je priklican kot gostitelj, kot telo (moškega spola) za naselitev. Način za premišljanje o (dis)kontinuiteti, (dez)orientaciji, (ne)povezanosti teles. Plesalke in avatarji so povabljeni, da sodelujejo v predstavi (re)konfiguracije telesa-prostora-časa, vplivajo drug na drugega in se realizirajo. Po vsaki ponovitvi človeško telo in avatar posodobita njun odnos in vplivata na prihodnje interakcije. Performativnost nam omogoča, da ločimo eno telo od drugega, ali ene vrste telo od drugega. Posamezniki so določeni skozi intra-akcijo, raje kot da bi obstajali pred le-to, in tako proizvajajo vzorce razlike. Opazovanje teh vzorcev napeljuje k razmišljanju o naravi zaznavnih mehanizmov in odzivov in difrakcijskem procesu, ki se pojavi.

Difrakcijska metoda presojana udeležbe vključuje zavedanje, kakšne vrste spremembo povzroči nastop. Na agente, vpletene v proces, ta vpliva različno. Sproži različne učinke, ko vstopi v različna telesa, glede na njihovo materialnost, delovanje in okolje. Virtualizacijo si je mogoče zamisliti kot difrakcijski aparat, v katerega se zaplete realno telo in proizvede specifične (gibalne) vzorce. Takšna zapletanja vplivajo na vse entitete, ki sodelujejo pri tem pojavu.

Razmerje, ki povezuje človeška in virtualna telesa izzove idejo o samozadostnem in avtonomnem agensu. Zaradi neprekinjenega vpliva drug na drugega, “kontaminacija” med telesi ne vpliva le na človeški subjekt in njeno (spolno določeno) materializacijo, temveč interpelira singularnosti virtualne vrste in politiko, ki ga proizvaja. Na ta način je kreativna inteligenca neizogibno kolektivna zadeva.

Zahvala: v sodelovanju z Yano Novotorovo in Charlotte Triebus. Podpora tanzhaus nrw.