Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Teorija “vajba”

Projekt

Teorija “vajba”

  • 25. MFRU
  • Predavanje
Govorec Peli Grietzer
Teorija “vajba”

Na tem predavanju bomo predstavili okvir za konceptualizacijo modernističnih in avantgardnih del kot “nečloveških” miselno-estetskih struktur, ki so neodvisne od interpretacije in intence. Črpajoč iz nevronskomrežnih modelov kognicije bomo opisali postopek, s katerim literarna dela ustvarijo novo znanje tako, da materialno demonstrirajo informacijsko-teoretske resnice o živem svetu znotraj njihove lastne strukture.