Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Cena obstoja

Projekt

Cena obstoja

  • 26. MFRU
Avtorica Zoë Hitzig
Cena obstoja

Zoë Hitzig v predavanju Cena obstoja izpostavi vedno pomembnejšo tehnopolitično dimenzijo današnjih političnih odločitev. V času vse bolj sofisticirane in v človeška življenja pronicajoče tehnologije je prav preučevanje tehnološkega aparata tisto, ki najbolj nazorno izpostavi vse normativne predpostavke in konkretizacije različnih političnih in ekonomskih teorij oziroma prepričanj. Hitzig v videu izpostavi genealogijo linearnega programiranja, ki je v veliki meri produkt kapitalistične težnje po nenehni optimizaciji kogar koli ali česar koli, ne glede na vezanost teh zastavkov na realne življenjske situacije ljudi ali na posledice tovrstnega načina razmišljanja za dobrobit življenja nasploh. Hitzig kot strokovnjakinja za mikroekonomijo prikaže, da je bil osrednji cilj tako imenovanega dietnega problema izračunati energetsko najbolj učinkovito in ekonomsko najmanj potratno dieto za vojake ameriške vojske, kar vzame za alegorijo kapitalističnega razmišljanja nasploh: prav ta miselnost nas je pripeljala do točke, kjer učinkovitost trka na vrata izumrtja.