Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Površina: dva poskusa

Projekt

Površina: dva poskusa

  • 25. MFRU
  • Instalacija
Umetnik Voranc Kumar
Površina: dva poskusa

Projekt se na presečišču tehnologije in epistemologije posveča specifični modalnosti odnosa med telesom in digitalnim. Če digitalno razumemo kot ravnino zapisa, ki pod seboj ničesar ne skriva, temveč se ponuja v branje bodisi stroju bodisi človeku, lahko na podlagi te karakteristike prepoznamo podobnost digitalnega vlogi, ki jo zaseda telo v zgodovini znanosti. Razmerje med površino in globino zadeva predvsem srečanje telesa in aparata, zapisa in interpretativnega dela. V tem smislu produkcija diagnostičnih aparatov ni podaljšek analitičnega uma, temveč je analitični um vseskozi "aparaten" in v strojnem aparatu zgolj realizira lastne operacije. Zdaj lahko bolje zapopademo razmerje med telesom in digitalnim, kajti telo se zgodovinsko kot objekt znanosti konstituira kot specifičen odnos zapisa in njegovega branja – površine znakov in globine, slednje kot rezultat interpretativnega dela oz. ekstrahiranja. Vendar telo ni univerzalna forma, ni telo kot tako, zatorej tudi predstavljeni proto-koncepti v odnosu do telesa ne predstavljajo univerzalnih kategorij telesnega. Govoriti moramo o površinah in globinah telesa, kot se le-te pojavljajo v relaciji do povsem konkretnih in specifičnih načinov interpretiranja in ekstrahiranja: medicinska diagnostika, tehnike kontrole in nadzora in nenazadnje računalniška grafika v svoji mimetični ambiciji. Projekt se poslužuje slednjega in poskuša v dveh poskusih predstaviti odnose, ki se v postopkih računalniške grafike v prvem poskusu spletajo med človeškim telesom in računalniškim programom pri repliciranju vizualnih lastnosti kože (subsurface scattering) in v drugem poskusu med gibanjem "telesa" fotografskega aparata (ang. Camera body) in programsko analizo prostorskega gibanja (strok. ang. Camera tracking).