Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Plantportation

Projekt

Plantportation

  • 26. MFRU
Umetniki Brida, Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica
Plantportation

Raziskovalni projekt Plantportation je zastavljen kot večplastno vstopanje v dimenzijo kvantne prepletenosti in s tem v možne teoretične posledice in interakcije, med katere spada tudi kvantna teleportacija.

Ideja je iz znanstvene plati predstavljena z različnimi teorijami, ki nam nikoli ne podajo jasne predstave o kvantni dimenziji. Dejstvo, da obstaja kvantna prepletenost in s tem tudi možnost kvantne teleportacije je potrjeno in dokazano s številnimi znanstvenimi eksperimenti kot so Loophole-free Bell inequality (John Stewart Bell, 1964), Ground-to-satellite quantum teleportation (Anton Zeilinger, Jian-Wei Pan, 2017), Google's quantum supremacy (Alphabet Inc., 2019). Kar je pri vsem tem intrigantno in zanimivo je to, da si tega pojava še vedno ni mogoče razložiti. Znanost namreč priznava, da obstoječe teorije niso dovolj za razumevanje celotnega kvantnega polja in da imajo trenutni pojavi še veliko večje potenciale kot si jih predstavljamo. Ljudje pa potrebujemo bolj otipljive in razumljive rezultate. Znanstvena fantastika iz teh pojavov gradi plodno literarno in filmsko produkcijo, ki znanstvene izsledke interpretira kot magičnost ali kot specialne efekte, kar pa kvantno naravo potisne še bolj v ozadje.

Namen umetniškega kolektiva BridA je zgraditi medprostor, ki si ga z obstoječimi mentalnimi vzorci težko predstavljamo. V obliki raziskovalnega modula bo omogočal, da umetniške ideje združimo z znanstvenimi pristopi. Raziskovalni projekt Plantportation se osredotoča na kvantno prepletenost in kvantno superpozicijo, ki predstavljata jedro aktualnih znanstvenih raziskav kot so kvantni računalnik ali izjemno hiter prenos informacij. Prostor in čas postaneta spremenljivki, opazovalec pa medij skozi katerega se udejanja kvantna teorija.

Umetniki BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica

Kurator Adrijan Praznik

Strokovni sodelavci Andrej Brešan, Anja Novosel

Producent LokalPatriot

Umetniško delo je nastalo v okviru projekta konS – platforme za sodobno raziskovalno umetnost.