Mednarodni festival
računalniške umetnosti

OR poiesis: YAMAMAYU

Projekt

OR poiesis: YAMAMAYU

  • 26. MFRU
  • Instalacija
Umetnica Petra Kapš (OR poiesis)
OR poiesis: YAMAMAYU

YAMAMAYU je bio-akustični, zvočno-raziskovalni projekt, ki v jedro umešča zvočnost japonskega hrastovega prelca, (lat. Antherea yamamai, jap. ヤママユ), nočno veščo, ki se je nekje od sredine do konca 19. stoletja uspešno asimilirala v slovenskih listnatih gozdovih z izrazitimi letnimi cikli, in vsaj do nedavnega z izstopajočim temperaturnim nihajem med poletjem in zimo. Poetična raziskava zajema življenjski cikel jamamaja: ličinka, gosenica, metulj. Aspiracija so umetničine fascinacije nad dislociranimi nočno-poetičnimi zvočnostmi, gozdno-abstraktnimi teksturami Japonske in lokalnega prostora, afirmativnega in bivanjskega umetničinega okolja. Vse preplete nočna vešča jamamaj, katere svilene zapredke je pobirala ob izteku poletja v gozdovih, do nedavnega še ne vede, da prav ta svetlo zeleni zapredek svilenih niti predstavlja preostanek procesa metamorfoze insekta in konkretno povezuje raznolike silnice in dislocirane prostore.

Z vidika aktualnega planetarnega okoljskega dogajanja projekt tematizira vlogo in stanje gozdnih habitatov z vidika specifične vrste nočnih metuljev in njihovega občutljivega življenjskega cikla, ki ga zdrav gozd omogoča. Cikličnost in temperaturna pestrost, tudi prisotnost velikih temperaturnih razlik, ki jih potrebujejo visoki listnati gozdovi, so bistveni za primerno življenjsko okolje japonskega hrastovega prelca. Letne populacije metulja so pokazatelji stanja v gozdu in sezonskih, vremenskih ter atmosferskih dejavnikov. Zmanjševanje temperaturnih razlik in zmanjševanje amplitude temperaturne razlike je v zadnjih letih očitna.

Več: http://orpoiesis.blogspot.com/...