Mednarodni festival
računalniške umetnosti

ISOLAB

Projekt

ISOLAB

  • 26. MFRU
  • Laboratorij
ISOLAB

V sklopu konS bo Projekt Atol izdelal in upravljal z mobilnim ekološkim laboratorijem, z delovnim imenom ISOLAB 3000, ki bo opremljen s sistemi za sprejem, obdelavo in vizualizacijo podatkov daljinskega zaznavanja in mobilnih okoljskih senzorskih mrež in služil kot interventna mobilna okoljska postaja.

Laboratorij bo modularen in bo vseboval sisteme za sprejem (satelitska zemeljska postaja), sistem za upravljanje z brezpilotnimi zrakoplovi in sistem shranjevanje in distribucijo podatkov.

Prav tako bo del laboratorija manjši superračunalniški mobilni grozd za strojno učenje in obdelavo velikih količin podatkov ter za generiranje vizualizacij in sprotno kartiranje.

Mobilni laboratorij bo namenjen tako uporabi v umetniško-znanstvene namene kot produkcijsko okolje-orodje, kot tudi za stacionarne okoljske intervencije, kjer se bo pokazala potreba po hitrem dostopu in obdelavi kompleksnih medsebojno povezanih podatkovnih polj.

Cilji laboratorija so:

  • Dostop do zmogljivega in kompaktnega računalniškega grozda za različne oblike strojnega učenja
  • Dostop do zmogljivega in kompaktnega računalniškega grozda za pripravo dinamičnih in statičnih vizualizacij
  • Hiter dostop to satelitskih podatkov daljinskega zaznavanja, tako s slovenskega satelita NEMO-HD kot tudi ostalih prosto-dostopnih satelitskih omrežij kot so SENTINEL ter komercialnih ponudnikov kakršna je ameriška družba PLANET
  • Dostop in razvoj mobilnih in kompaktnih okoljskih senzorskih omrežij
  • Omogočanje upravljanja in operacij daljinskega zaznavanja z brezpilotnimi zrakoplovi
  • Omogočanje sodelovanja uporabnikov vseh the sistemov v znanstvenih in umetniško-znanstvenih projektih

ISOLAB bo sodeloval s podjetji C-ASTRAL, SINERGISE, PLANET ter CENTROM ODLIČNOSTI VESOLJE in z ostalimi akterji in nosilci vsebin projekta konS.


The artwork was created as part of the project konS – Platform for Contemporary Investigative Art.