Mednarodni festival
računalniške umetnosti

KARBOFLORA

Projekt

KARBOFLORA

  • 25. MFRU
  • Video
  • Instalacija
Umetnica Tanja Vujinović
KARBOFLORA

Virtualno okolje je naseljeno z rastlinami, ki so odmev zemeljske flore izpred več stotin milijonov let, natančneje rastlin karbonske dobe, ki so vir številnih nahajališč premoga. Kot je na splošno znano, naša doba, ki jo je Donna Haraway upravičeno imenovala "kapitalocen", škoduje okolju in zdravju vseh živih organizmov. Uporaba fosilnih goriv se je znova in znova izkazala za škodljivo za Zemljo kot povezano celoto, vendar še obstaja upanje, da bomo, če bomo popolnoma prenehali z uporabo fosilnih goriv, morda le preokrenili nekatere učinke globalnega segrevanja in popravili škodo, ki smo jo ustvarili v zadnjih dveh stoletjih industrijskega napredka.

Čeprav je v upadu, se premog še vedno uporablja v industriji, ne le za neposredno proizvodnjo energije, temveč tudi za številne druge aplikacije in derivate ter tako še kar naprej prispeva k okoljskim emisijam ogljikovega dioksida. Okolje Karboflora je povezano s podatkovnimi tokovi, ki sledijo količinam škodljivih delcev v ozračju. Ravni škodljivih delcev se odražajo v načinu življenja rastlin v virtualnem sistemu. Lastnosti virtualnih rastlin so vezane na podatkovno bazo, ki v praktično realnem času posreduje podatke o trenutni kakovosti zraka. Več kot 10.000 postaj, razpršenih po svetu, pošilja podatke o različnih onesnaževalih, kot so PM2.5, PM10 (majhni in veliki delci), O3 (Ozon), NO2 (dušikov dioksid), SO2 (žveplov dioksid), CO (ogljikov monoksid), združene v indeks kakovosti zraka (AQI). Ko je aplikacija odprta, izbere merilno postajo (podatkovni tok), ki je najbližja 6 uporabnikovi trenutni geografski lokaciji in tako na podlagi prejetih podatkov zavira ali spodbuja rastlinje v virtualnem sistemu. Rastlinske oblike, kot nekakšne pra-forme, odsevajo preteklost in možno prihodnost, v kateri bi lahko omejili emisije okolju škodljivih snovi.

Produkcija: Ultramono in SciArtLab, Odsek za tehnologije znanja, Institut Jožef Stefan, 2019
3D objekti, generativno modeliranje: Tanja Vujinović
Zvok: Tanja Vujinović, Alessandro
Cardinale Unity3D programiranje: Tanja Vujinović, Gaja Boc, Sara Bertoncelj Čadež
3D objekti karbonskih rastlin: Dariusz Andrulonis za edukator.pl
Svetovanje: dr. Vid Podpečan, Odsek za tehnologije znanja, Institut Jožef Stefan; Jan Kušej