Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Botanika

Projekt

Botanika

  • 26. MFRU
  • Instalacija
Umetnica Edina Muftić
Botanika

Botanika je instalacija in izkušnja virtualne resničnosti »sintetičnega« ekosistema. Delo raziskuje vidike podnebnih sprememb, ki se odražajo skozi spreminjajočo se arktično floro.

Umetniško delo obravnava učinke podnebnih sprememb s premestitvijo gledalcev v okolje, kjer se soočijo s spreminjajočim se biomom območja Arktike. Udeleženci najprej vstopijo v fizično umetniško instalacijo in nato še v virtualen prostor, ki predstavlja paradoksalno harmonijo med lepoto flore in zaskrbljujočimi Landsat satelitskimi podatki, ki prikazujejo negativne vplive podnebnih sprememb na ekosisteme in biotsko raznovrstnost. V projektu se umetnica ukvarja z odmevom (ang. echo) narave, z izgubo ene biotske raznovrstnosti in nastajanjem druge, ki jo nadomešča. Oboje ponazarja grozljive posledice podnebnih sprememb, s čimer naj bi delo vzbudilo občutek sublimnega – občudovanja in strahu hkrati. Umetnica skozi delo išče načine upodabljanja problemov podnebnih sprememb onkraj imaginarija distopije, hkrati pa želi poudariti medsebojno povezanost narave. Pri tem se sprašuje, ali lahko takšna potopna izkušnja poveča empatijo do trenutnih in prihodnjih podnebnih razmer.

3D oblikovana abstraktna in resnična flora v VR okolju je generirana na podlagi serij števil, prikazanih v najnovejših Landsat podatkih, ki vsebujejo številne fotografije Arktike, ki so za uporabo v instalaciji pretvorjene v zvok. Izkušnjo gledalca oziroma udeleženca torej na nek način nadzorujejo sami Landsat satelitski podatki. Objekti so generirani s pomočjo algoritmov in Tissue razširitvijo za 3D program Blender, izkušnjo v virtualnem prostoru pa napoveduje instalacijska postavitev, torej zvok, ambient in abstraktni digitalni kolaži 3D oblikovane narave, ki se naključno prikazujejo na dveh ekranih. Animacija Botanika prikazuje okolje, ki je le prototip oziroma zasnova za VR svet, ki bo v prihodnosti še nadgrajen.

Fotogalerija razstave (foto: Andrej Lamut)