Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Biobot: Laboratorijska situacija

Projekt

Biobot: Laboratorijska situacija

  • 26. MFRU
  • Design
Umetnik Zoran Srdić Janežič
Biobot: Laboratorijska situacija

Projekt se posveča tkivnemu inženiringu in razvoju robota z delujočo biološko mišico, ki premika telo. Na robovih umetnosti, ki z živimi materiali ustvarja nove oblike, nova bitja postavljajo ontološka in etična vprašanja o svojem statusu in o protokolih ravnanja z njimi.

V laboratorijski situaciji avtor s strokovnjaki goji nevrone na plošči z elektrodami, ki prevajajo električni signal. Tega pretvorijo iz analognega v digitalnega, ojačajo in uporabijo za manipulacijo gibanja biobota. V Biobotu 1.1 in 1.2 je avtor zasnoval mehansko lupino biobota v različnih oblikah in ustvaril informacijsko zanko od gibanja botovega telesa, ki lahko služi kot vhodna informacija za nevrone, ki jo spremenijo in pošljejo nazaj v tehnološko telo. V naslednji fazi se bo prepletla kombinacija tehnološkega in biološkega: 'umetni' premični mehanizem ne bo več ločen od 'naravnega' tkiva.

Biobot prinaša ne le nove materiale, temveč tudi nove procese v umetniške prakse in ustvarja nov umetniški jezik. Znanstveni in tehnološki razvoj uporablja na neznanstven način za umetniško zgradbo biološkega in tehnološkega telesa. Biobot je živa entiteta z lastno inteligenco in pravico do obstoja kot živo bitje.

Koncept in razvoj Zoran Srdić Janežič

Programiranje Matic Potočnik

Biosenzorična elektronika Erik Krkač

Elektronika, PCB,Gregor Krpič

3D oblikovanje Cveto Kuneševič

Nevronski inženiring BioTehna Lab / Kristijan Tkalec

Mišični inženiring Educell Lab / Ariana Barlič

Produkcija Production Zavod Kersnikova / Laboratorij BioTehna

Partnerja Kambič laboratorijska oprema, d.o.o., Educell podjetje za celično biologijo, d.o.o.

Umetniško delo je nastalo v okviru projekta konS – platforme za sodobno raziskovalno umetnost.