Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Avtonomnost in nujnost

Projekt

Avtonomnost in nujnost

  • 25. MFRU
  • Predavanje
Govorec Lukáš Likavčan
Avtonomnost in nujnost

Predavanje se bo podrobno posvetilo določenim vidikom misli brazilske akademičarke Denise Ferreira da Silva o rasnosti in njenem konceptu stanja nujnosti, za katerega pravi, da je filozofska osnovnica za ločevanje med belimi subjekti in črnimi telesi. Po da Silvi bela subjektivnost izvira iz njene domnevne izvzetosti iz tega stanja nujnosti, ki bi mu lahko rekli tudi naravna nujnost. Tu bi rad sledil rasnim izvorom okoljskega nasilja in klimatskega kolapsa. Od tukaj naprej bom to raziskavo rasnosti in stanja nujnosti združil z vprašanji avtonomije v planetarni prepletenosti, ki jo lahko opišemo z Virilijevo idejo metabolične multitude ali pa s poudarkom na ekološki ekonomiji in gibanju odrast za razumevanje (interpretacijo) človeške politične ekonomije kot snovnega in energetskega metabolizma. Če smo sestavni deli te multitudne/metabolične kontinuitete, potem ponovni premislek energetsko dragega liberalnega pojma svobode lahko vodi do izbrisa belega izvzetja in vstavitve človeškega bitja nazaj v rekonfigururano stanje nujnosti. Kakorkoli, prostor za produktivno idejo avtonomije kot elaboracije na in skozi obstoječe meje, ki jih določajo naravne nujnosti, so pod takšnimi pogoji morda še vedno mogoče.