Mednarodni festival
računalniških umetnosti

MFRU 2017