Mednarodni festival
računalniške umetnosti

MFRU 2007

13. MFRU Kjer so računalniki, tam je življenje: o napaki, možnosti in slučaju

10.–13. maj 2007, Maribor, Slovenija