Mednarodni festival
računalniških umetnosti

MFRU 1999

5. MFRU Mednarodni festival računalniške umetnosti 1999

09.–15. maj 1999, Maribor, Slovenija

»Kot je Derrida rekel, je nemogoče govoriti o komunikaciji arhiva, če ne govorimo o arhivu kot o orodju komunikacije. Arhiv ponuja možnosti shranjevanja podatkov, repeticije in reprodukcije. Lahko bi rekli, da je arhiv vedno povezan s tistim, kar je pripravljeno na uničenje.

Če sledim ideji, da bodo na naša življenja dramatično vplivale tehnične dispozicije in arhivski sistemi, ki so nam danes na voljo, lahko trdim, da so video dela, prav tako kot CD-ROM-i net.art projekti in tudi pripomočki za pomnjenje. Kot take jih ne moremo pojmovati le kot posledice napredka, temveč kot novo pojmovanje artikulacije in njene logistike.

Kibernetični feminizem, kot jedro programa, vključno z intervencijami, predstavitvami in performansi avtorjev, kot so SOLLFRANK, JAHRMANN, HUFFMAN, OLDENBURG, REICHE in URSPRUNG, bi morali razumeti kot radikalen dvom v koncepte in pojme strategije, taktike in arhiviranja. Osnovni cilji arhiva so shraniti, kopičiti in kapitalizirati. Arhiv je torej, po Derridi, istočasno hiper- in hipomnemoničen. Usoda arhiva in osnovnih vprašanj, ki obkrožajo logistiko kibernetičnega feminizma, imajo enako usodo: impresijo, represijo in supresijo.

Kibernetični feminizem istočasno odpira tehnične, politične, etične in pravne interpretacije. Pomembno je ločiti kibernetični feminizem od spominske izkušnje in pojma arheologije.Kibernetični feminizem je razkril dejstva o posebnem prostoru in ciljih za konstrukcijo topografske predstavitve regije in zarisal, ne le novo tehnologije, temveč tudi topografsko sestavo prostora. Danes je tehnologija postala osrednja, in ne le logistična in taktična, tema kibernetičnega feminizma. Kibernetični feminizem ni arheološko odkritje, temveč dejanje za uveljavljanje pomena. Čeprav ni vedno v skladu s svojim izvorom, funkcionira kot konstantna selekcija in reartikulacija.«

(Marina Gržinić o programskem sklopu Spektralizacija tehnologije: Od nekod do kibernetičnega feminizma in nazaj, katalog 1999, odlomek)