Mednarodni festival
računalniške umetnosti

konS / Vlaganje v prihodnost: vseživljenjsko dvigovanje kompetenc na področju STEAM v praksi in v javnih politikah

Dogodek

konS / Vlaganje v prihodnost: vseživljenjsko dvigovanje kompetenc na področju STEAM v praksi in v javnih politikah

  • 26. MFRU
  • Spletni pogovor
  • Film

03. 11. 2020 – 03. 11. 2020 / 18:00 – 21:00

Lokacija: konS - Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

konS / Vlaganje v prihodnost: vseživljenjsko dvigovanje kompetenc na področju STEAM v praksi in v javnih politikah

V sodobni družbi vse večji pomen pripisujemo obšolskim, obštudijskim in vseživljenjskim izobraževalnim programom. Ti so postali neprecenljivi tako v smislu uvajanja novih vsebin, kot tudi preizkušanja in kovanja metod za nove oblike prenosa in oblikovanja veščin. Na kompleksne sistemske izzive (kot so npr. okoljska vprašanja, vprašanja sodobne omrežene družbe, demografska vprašanja itd.) odgovori ne ležijo zgolj v znanosti in tehnologiji, kakor tudi ne zgolj v okviru humanističnih in družboslovnih disciplin; ne obstoja le en ključ, temveč je ključna investicija v preplet pristopov in pogledov.

Okrogla miza bo skušala osvetliti, kako se razvoja kapacitet za izzive prihodnosti v polju STEAM – na eni strani – lotevajo nekateri vodilni snovalci in izvajalci izven-kurikularnih vsebin ter kaj se – na drugi strani – na področju hibridnih in trans-disciplinarnih pristopov odvija in pripravlja na ravni javnih politik.

Prenos spletnega dogodka bo potekal na naši facebook strani: https://www.facebook.com/mfru....

VIDEO

S predvajanjem posnetkov se strinjanje s Pogoji storitve platforme Youtube