International Festival
of Computer Arts

E-CART

Project

E-CART

  • 10th MFRU
  • Magazine
Author E-CART
E-CART

Internetno stran e-cart lahko vključimo v kategorijo spletnih prostorov, katerih namen je povezovati in ustvarjati omrežja; to internet običajno počne, naš namen pa je prenesti resnične ljudi, umetniška dela, dogodke itd. v virtualen prostor, ki ga v danem trenutku doživljamo kot mnogo realnejšega, doslednejšega in točnejšega, saj predstavlja način ustvarjanja (oblikovanja) naše svobode.

S klikom na ime mesta na našem zemljevidu se lahko neposredno povežete s stranjo revije. To ni samo zemljevid naše spletne strani, ampak tudi zemljevid "resničnega" sveta, ki postaja za nas vse bolj realen (torej bolj dostopen) v virtualnem prostoru.

Naš projekt je povezan s politiko in željo po neodvisnosti; med orodjem, prizoriščem in medijem kot sporočilom. Danes to neodvisnost izražamo z internetom.