Mednarodni festival
računalniških umetnosti

MFRU 2001

7. MFRU "Hull Time Based Arts" + Od virtualnega do realnega

22.–26. maj 2001, Maribor, Slovenija