Mednarodni festival
računalniške umetnosti

MFRU 2000

6. MFRU Manifestacije in odnos do telesa v umetnosti...

23.–27. maj 2000, Maribor, Slovenija