International Festival
of Computer Arts

Otvoritev intermedijske razstave Nike Tomažič v Kulturnem inkubatorju 16. 11. ob 18h

News

Otvoritev intermedijske razstave Nike Tomažič v Kulturnem inkubatorju 16. 11. ob 18h

10. Nov 2023

Otvoritev intermedijske razstave Nike Tomažič v Kulturnem inkubatorju 16. 11. ob 18h

Jaz, odsev in identiteto obkrožajo številne napetosti in zapleti. Doživljanje Jaza kot kontinuirano in enotno entiteto je le iluzija. Jaz je mnogoteri, zapleten in večplasten, vselej spreminjajoča se mešanica misli in izkušenj, ki znotraj interakcij neprestano, spet in spet sočasno soustvarja tako sebe kot tudi drugega. Je kompleksna konstrukcija z množico stanj in vidikov, ki so si pogosto nasprotujoči. Ogledalo in njegove spremljajoče metafore odseva nosijo lažen potencial za razkrivanje Jaza, kajti niso namreč orodja zasebnega in neposrednega samodostopa do svobodnega in samostoječega Jaza, temveč kompleksni družbeno oblikovani objekti, ki nam razkrijejo posredne in dvoumne Jaze, ki so znani samo z drugimi. Čeprav v odsevih iščemo potrditev svoje identitete, ogledalo odseva Jaz, ki ni v celoti Jaz. Jaz v odsevu postane objekt za druge v družbenem kontekstu, kar privede do želje po samonadzoru, da tako drugi ne bi bili podvrženi našemu nediscipliniranemu in neznanemu Jazu. V dvorani ogledal vidimo svoj Jaz, ki se odseva in lomi v množici ljudi, ki nas obkroža.