Mednarodni festival
računalniških umetnosti

Projekt

Zvočna prepletanja

  • Instalacija
Umetnik Boštjan Perovšek
Znastvenik Dr. Roland Mühlethaler
Zvočna prepletanja

8-kanalna zvočna instalacija je spoj znanosti in umetnosti. Znanstveno proučevanje vibracijskih signalov živali (biotremologija) je z vidika umetnosti zanimivo predvsem zaradi zvočne manifestacije aktivnosti živali, skozi specifično organizacijo zvočne mase pa lahko seže tudi v polje komunikacije med živimi bitji.

Projekt je osredinjen na mreže dveh pajkovk vrste Navadni križevec (Araneus diadematus); mreže namreč niso zgolj pasti za plen, ampak delujejo tudi podaljšek pajkovih senzornih sistemov. Vibracij, ki jih pajki oddajajo in sprejemajo prek mreže, človeško uho ne zazna, a razstava odstira prav ta nevidni zvočni svet. Razstavno kompozicijo tvorijo neobdelani zvoki aktivnosti žuželk in pajkov, ki pa so naknadno elektronsko modulirani. Večina ​​posnetkov, ki sestavljajo kompozicijo, je bilo narejenih v studiih Zavoda Cona in Boštjana Perovška. Za snemanje je bil uporabljen niz piezo senzorjev izdelanih po meri. Del izbranih posnetkov je bilo narejenih s senzorji povezanimi s pajkovo mrežo v studiu Tomás Saraceno, nekateri posnetki pa so del zasebnega zvočnega arhiva Rolanda Mühlethalerja.

Umetnik Boštjan Perovšek

Znanstvenik dr. Roland Mühlethaler

Na razstavi prisotni pajkovki vrste navadni križevec

Likovna zasnova inštalacije Irena Pivka

Kuriranje in organizacija Irena Pivka, Brane Zorman

Prevod in lektura Katja Kosi

Odnosi z javnostmi Katarina Radaljac

Produkcija Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti, 2020

Izvorni prostor Steklenik, galerija za zvok, bioakustiko in umetnost

Umetniško delo je nastalo v okviru projekta konS – platforme za sodobno raziskovalno umetnost.