Mednarodni festival
računalniških umetnosti

Projekt

Geografija in geografiranje: zapiski o normativni dispoziciji analitičnih modelov

  • Predavanje
Avtor George Papamattheakis
Geografija in geografiranje: zapiski o normativni dispoziciji analitičnih modelov

Naš planetarni mehanizem zaznavanja in obdelave podatkov je postal nepogrešljiv del razumevanja okolja. Vseeno pa se zdi, da deskriptivni modeli, ki jih ta mehanizem uporablja in generira, včasih ustvarijo normativno dispozicijo, s čimer latentno vplivajo na to, kako se odzivamo na rezultate njihovih analiz. Uokvirjanje in hermenevtika teh modelov – kar obsega vse od tega, da deskriptivni model napačno razumemo kot propozicijski načrt, do implicitnih predpostavk, ki poudarjajo zajemanje in posledično zbiranje podatkov – vključujeta nujno potrebne idejne zasnove projektov, s čimer izpostavljata primerne nadgradnje praks namernega spreminjanja planeta.