Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Poziv k prijavi študentskih intermedijskih umetniških projektov za študentsko nagrado Mednarodnega festivala računalniških umetnosti v letu 2023

Novice

Poziv k prijavi študentskih intermedijskih umetniških projektov za študentsko nagrado Mednarodnega festivala računalniških umetnosti v letu 2023

04. apr. 2023

Poziv k prijavi študentskih intermedijskih umetniških projektov za študentsko nagrado Mednarodnega festivala računalniških umetnosti v letu 2023

Javni zavod Mladinski kulturni center Maribor (MKC Maribor) deluje na področju umetnosti, kulture, mladinskega sektorja in upravljanja infrastrukture. Mednarodni festival računalniške umetnosti (MFRU), kot eden izmed festivalov, ki jih organizira javni zavod, bo prihodnje leto oktobra praznoval 30. obletnico, z aktivnostmi, dogodki in vsebinami pa utemeljuje in občinstvu približuje zavedanje o naprednih in umetniških rabah računalniških in digitalnih tehnologij, ki nas dnevno obkrožajo.

Nagrade za najboljše intermedijske projekte študentov in študentk festival podeljuje že sedmo leto. Do sedaj so bile podeljene v sodelovanju z izbranimi izobraževalnimi institucijami, letos pa je prvič objavljen odprt poziv, s katerim vabimo študentke in študente, ki se v svoji praksi ukvarjajo oziroma povezujejo z intermedijsko in računalniško umetnostjo, k prijavi avtorskega intermedijskega projekta. Podelili bomo tri nagrade za najboljše študentske intermedijske projekte. Želimo, da služijo kot vzpodbuda za nadaljnjo umetniško ustvarjanje na tem področju umetnosti.

Pogoj za prijavo je status študenta in starost do dopolnjenega 29. leta.

Prijavitelj lahko prijavi največ en projekt. V primeru prijave večih projektov, bo strokovna komisija upoštevala prijavo, ki je bila oddana prva, vse ostale bodo zavržene.

Sestavine prijave:

  • kratek življenjepis avtorice oziroma avtorja s kontaktnimi podatki,
  • dokazilo o statusu študenta,
  • vsebinski opis umetniškega dela (do 500 besed),
  • foto, video in/ali drug vizualni material, ki reprezentira delo,
  • neobvezna, a zaželena priloga je portfolio s predstavitvijo vaših preteklih del
  • podpisana izjava avtorja oz. avtorice.

Na poziv se ne morejo prijaviti ožji družinski člani zaposlenih na MKC Maribor. Vloge teh prijaviteljev bodo zavržene.

Rok za prijavo je 31. maj 2023.
Podaljšano do 15. junija 2023.

Prijava se pošlje na: sonja.gregorn@mkc.si in mfru@mkc.si.

Strokovna komisija v sestavi Miha Colner, kustos, Maja Smrekar, intermedijska umetnica in Aleksandra Saška Gruden, kiparka, intermedijska umetnica in programska vodja festivala, bo projekte proučila in predlagala tri najboljše.

Predvidoma bo podeljena ena glavna nagrada v bruto višini 400 EUR in dve v bruto višini 300 EUR. Avtor prvonagrajenega projekta bo dobil tudi samostojni razstavni termin v enem od razstavnih prostorov MKC Maribor v mesecu novembru 2024. Vsi trije nagrajeni projekti bodo predstavljeni v okviru festivala MFRU na skupinski razstavi v razstavnem prostoru GT22 na Glavnem trgu v Mariboru, od 6. do 13. 10. 2023. MKC Maribor bo nagrajenim projektom omogočil produkcijo avtorskih projektov ter predstavitev in promocijo le teh.

MKC Maribor si si pridržuje pravico do ne podelitve nagrad v primeru neveljavnih ali nekvalitetnih prijav. Pridržuje si tudi pravico zmanjšanja višine nagrad v primeru številčne prerazporeditve nagrad ali v primeru zmanjšanja sredstev financerjev.

Dodatne informacije so do 29. 5. 2023 dosegljive preko elektronskega naslova sonja.gregorn@mkc.si.

Podatke pridobljene v okviru poziva bomo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) skrbno varovali in jih uporabili izključno za potrebe tega javnega razpisa ter jih uporabljali izključno za potrebe MKC Maribor.

Mladinski kulturni center Maribor
Marja Guček, direktorica