Mednarodni festival
računalniških umetnosti

MFRU 2022: Ekspanzija mogočega in kompleksnost zavesti

Novice

MFRU 2022: Ekspanzija mogočega in kompleksnost zavesti

31. mar. 2022

MFRU 2022: Ekspanzija mogočega in kompleksnost zavesti

Festival bo čez dve leti praznoval 30. letnico nastanka zato bo letos njegov fokus usmerjen v nadgradnjo zgodovinskih temeljev in v nujnost zavedanja pomena skupnih vizij računalniške in intermedijske prihodnosti. To je smiselno saj MFRU ne obravnava zgolj sprememb in potencialov, ki jih prinašajo računalniške tehnologije temveč odraža tudi aktualna družbena dogajanja v povezavi s tehnologijami. Njegova osrednja naloga ostaja povezovanje novih tehnologij z znanostjo, umetnostjo in premiki v družbenih okoljih.

V letu 2022 bo festival pod naslovom "Ekspanzija mogočega in kompleksnost zavesti“ v mesto in ob gostovanju po državi pripeljal domače in tuje avtorje različnih generacij, ki delujejo in raziskujejo v polju intermedijske (računalniške) in raziskovalne umetnosti. Izpostavljeno bo sodelovanje mladih, ki raziskujejo in ustvarjajo nove vizije in iščejo mogoče poti za preoblikovanje sveta, ki smo ga poznali do sedaj. Z razglašeno svetovno epidemijo, je prišla v ospredje kriza - zdravstvena, gospodarska in politična. Nastaja oziroma prisiljeni smo oblikovati nov svet, ki bo temeljil na drugačnem odnosu in predvsem v zavedanju, da potrebujemo drugačne načine delovanja. Te moramo šele razviti in menimo, da tukaj prav mladi igrajo pomembno vlogo. Ob tem pa bo nujno, da se z zavedanjem v lastne ne-zmožnosti, kot družba „prebudimo“. Teme, ki bodo na eni stran obravnavale razvoj novih produktov, ter dognanja kvantne fizike in na drugi strani konzolne igre in dy tehnologije, bomo najširši javnosti predstavili s postavitvami instalacij v izložbah po centru mesta, na javnih površinah in v podhodih ter prehodih. Izpostavili bomo nekatere zgodovinske dosežke in predstavili pionirje računalniške (intermedijske) umetnosti. Pripravili bomo diskurzivne večere, delavnice, predstavitve in tudi arhivske zabeležke, ter dela najmlajše generacije ustvarjalcev/lk računalniške umetnosti. Že tradicionalno bomo izvedli natečaj za najboljši študentski intermedijski projekt in podelili nagrade.