Mednarodni festival
računalniških umetnosti

Luīze Nežberte

Rojena v Rigi v Latviji leta 1998, živi in dela na Dunaju.