Mednarodni festival
računalniških umetnosti

Dogodek

konS / O vključevanju umetnosti v procese inovacij

konS / O vključevanju umetnosti v procese inovacij

Spletni prenos bo na voljo na Facebooku in YouTubu.

Vključevanje umetniškega načina mišljenja v ustvarjalne procese, s katerimi ustvarjalci želijo do novega produkta ali nove storitve, omogoči udeleženim inovatorjem originalen, drugačen, nepričakovan pogled na izhodišča izziva, s katerim se spoprijemajo. Sodelovanje umetnikov oziroma strokovnjakov za umetnost pri ustvarjanju novih produktnih ali družbenih inovacij je ovrednoteno na enak način, kot delo vseh udeleženih v procesih inoviranja. Z razliko oblikovalcev in arhitektov, ki v procesih inoviranja za trg sodelujejo po pravilu, pa sodelovanje umetnikov pri ustvarjanju produktov in storitev za neumetnostni trg ni samoumevno.

O tem, kakšni so izzivi, ki stojijo pred umetniki kot posamezniki in kakšni pred umetnostnimi organizacijami, ki se vključujejo v realni sektor izven umetnostnega polja, bomo spregovorili na okrogli mizi "O vključevanju umetnosti v procese inovacij", hkrati pa predstavili ISOLAB Projekta Atol. Na okrogli mizi bodo o svojih izkušnjah spregovorili vabljeni umetniki in producenti ter predstavniki iz gospodarstva in lokalnih skupnosti.

VIDEO

S predvajanjem posnetkov se strinjanje s Pogoji storitve platforme Youtube

Povezani dogodki